AMANDA CLINIC

AMANDA CLINIC

คลินิกศัลยกรรม เสริมความงาม ศัลยกรรมเสริมความงาม ปรึกษาก่อนทำ โดยแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลมีความชำนาญประสบการณ์มากกว่า 10 ปี
คุณหมอดูแลให้การแนะนำรูปทรง ความเหมาะสมตามสรีระรูปหน้า ปรับแต่งให้รับกับรูปหน้าของแต่ละบุคคล แนะนำการรักษาและวิธีการดูแลตัวเองของคนไข้
และบอกข้อดีข้อเสียให้คนไข้ได้ทราบรายละเอียดอย่างชัดเจน

ความตั้งใจของเรา

ความมุ่งมั่นที่เราจะทำ

เป็นคลินิกศัลยกรรม เสริมความงามให้การรักษาที่มีคุณภาพ ตอบโจทย์ลูกค้าและสร้างความพึงพอใจสูงสุด

ด้วยแพทย์ด้านศัลยกรรม ประสบการณ์ในการรักษา และงานประสบการณ์ตรงที่คอยดูแลท่านในการรักษา ให้คำแนะนำ ก่อนการรักษาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่จะเป็น

AMANDA CLINIC

เสริมความงาม มั่นใจ AMANDA CLINIC
คลินิกศัลยกรรม เสริมความงาม ที่มีคุณภาพ

คลินิกศัลยกรรม เสริมความงาม ที่มุ่งเน้นการรักษาที่ให้ได้ผลลัพธ์ความงามที่คุณพึงพอใจ
เพราะความงามเป็นสิ่งที่เพิ่มได้
ให้เราช่วยคุณเป็นอย่างที่ตั้งใจ

ภารกิจของเรา

เป็นคลินิกศัลยกรรม เสริมความงามที่มุ่งเน้นการรักษา เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่คุณพึงพอใจ โดยใช้เทคโนโลยีทันสมัยที่ช่วยส่งเสริมให้การรักษามีคุณภาพมากขึ้น

AMANDA CLINIC

การตอบรับเป็นอย่างดี
จากลูกค้าของเราที่เพิ่มขึ้น

AMANDA CLINIC

แพทย์ด้านศัลยกรรม และงานที่มีประสบการณ์

แพทย์ด้านศัลยกรรม และทีมงานที่มีประสบการณ์ในการ ศัลยกรรม เสริมความงาม
ที่มุ่งเน้นคุณภาพการรักษา เพื่อให้ได้ผลลัพธ์เป็นที่พอใจ

แพทย์ด้านศัลยกรรมประจำคลินิก
นายแพทย์เอกลักษณ์ ลักษณะงาม
Amanda Clinic

ทีมงาน Amanda Clinic

คุณหมอพลอย Amanda Clinic