พญ.จิรวรรณ หวลตระกูล (หมอพลอย)

จบการศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประวัติการศึกษา
  • Fellowship of cosmetic dermatology สถาบันผิวหนังไลออนส์สุพรรณหงส์
  • The 8th Ramathibodi Training Course in Cosmetic Dermatology
  • Bon-Song Academy Advance Technique for Facial Lifting & Body Contour
  • Cosmetic Surgery ; Rhinoplasty , Blepharoplasty , Chin Augmentation and Lips surgery By Dr. V fet Academy
ประวัติการทำงานและความเชี่ยวชาญ
  • ประสบการณ์ Aesthetic Medicine ด้านการปรับรูปหน้า ด้วยBotulinum toxin , เติมเต็มด้วย Filler ปรับรูปหน้ามากกว่า 10,000+ เคส
  • ศัลยกรรม ตา จมูก ปาก คาง ให้เข้ากับรูปหน้าของคนไข้ เน้นความสวยงาม และ ปลอดภัย